Scroll Top
Kattegat Silo, Silovej 8, 9900 Frederikshavn

Lejevilkår DOKØEN

Lejevilkår for lejemål på DOKØEN, Havnepladsen 12
LEJEVILKÅR DOKØEN

Betaling og depositum
Lejen betales kvartalsvis forud hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.
Der betales et depositum på 6 måneders leje kontant.

Lejeregulering
Ifølge nettopristallet – dog min. 2% p.a.

Ejendomsskatter og dækningsafgift
I lejen er indeholdt lejemålets andel af ejendomsskatter, herunder dækningsafgift, samtlige afgifter og bidrag m.v. for år 2015. Fremtidige stigninger pålignes lejer.

Varmeudgifter
Forbrug på lejemålet betales i henhold til måler.

Forbrugsafgifter
Lejer betaler udgifter til forbrug af vand, forbrugsrelaterede afgifter, el og lign. samt udgifter til bortskaffelse af affald.

Vedligeholdelse
Indvendig vedligeholdelse påhviler lejer.
Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejer.

Momsregistrering
Lejemålene er alle momsregistrerede.

Fremlejeret
Ja, efter nærmere aftale.

Afståelsesret
Nej.

Uopsigelighed og opsigelsesvarsel
Lejemålet er uopsigeligt det første år. Lejer kan opsige lejemålet med 6 måneders varsel.

Fællesfaciliteter
Gode fællesfaciliteter som f.eks. to kantiner, mødelokaler, te-køkken samt bade- og omklædningsfaciliteter.

Parkering
Fri parkering på stor fælles p-plads. Mulighed for leje af egen p-plads med skilt ved lejemålet.

Skiltning
Udlejer opsætter henvisningsskilte

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.