Scroll Top
Kattegat Silo, Silovej 8, 9900 Frederikshavn

Fit Club MEDLEMSBETINGELSER

§1. Generelt

Et medlemskab i Fit Club Kattegat Silo kan kun oprettes til kunder/klienter, der har lavet en aftale/forløb med Mikal Toft & Co., Maries Fysioterapi eller til lejere og lejernes ansatte i Kattegat Silo og på Dokøen. Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Fit Club Kattegat Silo. Det er medlemmets ansvar, at Fit Club Kattegat Silo til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

§2. Medlemskort

Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til Fit Club Kattegat Silo, som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende pris. Medlemskortet skal afleveres ved medlemsskabets ophør.

§3. Tidsrum for træning

Fit Club Kattegat Silo er åbent for træning alle hverdage fra kl. 5-22 og i weekenden fra kl. 5-22. Fit Club Kattegat Silo kan ændre tidsrummene uden varsel, hvis centret lejes ud til anden side.

§4. Varighed

Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til §8. Kunder/klienter fortsætter automatisk med deres medlemskab i Fit Club Kattegat Silo, når aftalen/forløbet med Mikal Toft & Co. eller Maries Fysioterapi udløber.

§5. Betaling

Fit Club Kattegat Silo (FME) fakturerer medlemmet månedsvis. Det er et krav at medlemmet tilmelder sig BS (Betalingsservice). Første faktura sendes til fysisk postkasse hvorpå BS oplysningerne findes.

§6. For sen betaling

Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til arbejdsgiveren/medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis arbejdsgiver/lejeren ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Fit Club Kattegat Silo ret til at ophæve medlemskabet uden varsel.

§7. Prisændringer

Prisændringer meddeles via e-mail senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §8.

§8. Opsigelse af medlemskaber

Der er en bindingsperiode på 2 mdr. og der er 1 måneds opsigelse til udgangen af en måned. Dette er gældende for begge parter. Medlemskab opsiges skriftligt ved at udfylde opsigelsesformularen på: www.fme.dk/fitclub/opsigelse

§9. Aldersgrænse

Minimumsalderen for at træne i Fit Club, uanset samtykke fra værge, er 16 år. Fit Club forbeholder sig retten til uden varsel at justere denne aldersgrænse.

§10. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træning foregår i Fit Club Kattegat eller i forbindelse med et arrangement udenfor fitnesscentret (eks. løbehold, deltagelse i konkurrencer, udendørs fitness eller lignende events arrangeret af Fit Club Kattegat Silo). Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med Fit Club Kattegat Silo. Fit Club Kattegat Silo tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges den til enhver tid gældende danske erstatningsret på området.

§11. Værdigenstande

Fit Club Kattegat Silo bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§12. Ordensregler

De til enhver tid gældende ORDENSREGLER samt anvisninger givet af Fit Club Kattegat Silo skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning.

§13. Ændring af medlemsbetingelser

Fit Club Kattegat Silo kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 45 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet via e-mail. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §8. Fit Club Kattegat Silo har ret til at foretage ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

§14. Persondata

Når du opretter et medlemskab i Fit Club accepterer du, at Fit Club indsamler og behandler oplysninger om dig. Hos Fit Club indsamler og behandler vi kun de oplysninger, der er nødvendige for at administrere dit medlemskab.

 

Kontakt os på fitclub@fme.dk hvis du har spørgsmål.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.