Scroll Top
Kattegat Silo, Silovej 8, 9900 Frederikshavn

Affaldssortering

Guide til affaldssortering i Kattegat Siloen
Ny affaldsordning

Pr. 1. januar 2023 skal ALLE virksomheder sortere husholdningslignende
erhvervsaffald i samme affaldstyper som almindelige husstande.

Hvad betyder det for dig som lejer i kattegat silo?
01
KATTEGAT SILO

LEJERE PÅ KONTORHOTELLER + LEJERE MED RENGØRINGSAFTALE

PAPIRAFFALD: Lejere på kontorhotellerne i Kattegat Siloen skal sortere papiraffald i de papirkurve som er opstillet i lejemålene. Papirkurve tømmes af vores rengøringspersonale.

MADAFFALD: Beholder til madaffald forefindes i de fælles køkkener og tømmes af vores personale.

RESTAFFALD: Beholder til restaffald forefindes i de fælles køkkener og tømmes af vores personale.

PLAST, MAD, & DRIKKEKARTONER og METAL skal smides i affaldsbeholderen med det gule låg, som er opstillet i de fælles køkkener. Beholderen tømmes af vores personale.

Alle ØVRIGE AFFALDSTYPER skal sorteres i henhold til den nye ordning, og afleveres i beholderne, som er opstillet i affaldsrummet.

 

02
KATTEGAT SILO

lejere på etager med fælles køkken

MADAFFALD: Beholder til madaffald forefindes i de fælles køkkener og tømmes af vores personale.

RESTAFFALD: Beholder til restaffald forefindes i de fælles køkkener og tømmes af vores personale.

PLAST, MAD, & DRIKKEKARTONER og METAL skal smides i affaldsbeholderen med det gule låg, som er opstillet i de fælles køkkener. Beholderen tømmes af vores personale.

Alle ØVRIGE AFFALDSTYPER skal sorteres i henhold til den nye ordning, og afleveres i beholderne, som er opstillet i affaldsrummet.

 

03
KATTEGAT SILO

ØVRIGE LEJERE

Lejere skal selv sortere AFFALD i henhold til den nye ordning. Affaldet afleveres i sorterede affaldsfraktioner i de opstillede containere og beholdere i Kattegat Siloens affaldsrum.

Her finder du Siloens affaldsrum

Affaldscontainere i Kattegat Siloen finder du i den sydlige ende.
Glascontaineren finder du uden for ved den sydlige indgang til Siloen.

Affaldsbeholdere på fællesarealer

I affaldsbeholderne på fællesarealerne kan du aflevere nedenstående affaldsfraktioner. Øvrige affaldsfraktioner skal afleveres i Siloens Affaldsrum.

Hvad betyder det for dig som lejer PÅ DOKØEN?
04
DOKØEN

LEJERE på DOKØEN

(undtagen lejere i bygning 10 og 21).

Lejere skal selv sørge for sortering og bortskaffelse af AFFALD.

05
DOKØEN

KONTORLEJEMÅL

i bygning 10 og 21 på DOKØEN

Lejere skal selv sortere AFFALD i henhold til den nye ordning. Affaldet afleveres i sorterede affaldsfraktioner i de opstillede containere og beholdere ved bygning 15 på DOKØEN.

MADAFFALD: Beholder/pose til madaffald forefindes i de fælles køkkener og tømmes af DOKØENs rengøringspersonale.
NB! Gælder for lejere på 3. etage i bygning 10 og lejere i bygning 21.

Her finder du DOKØENs affaldsbeholdere

Affaldsbeholdere finder du ved bygning 15.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.