Scroll Top
Kattegat Silo, Silovej 8, 9900 Frederikshavn

Lejevilkår Kontorhotel

Lejevilkår Magasinet Kontorhotel og Kattegat Kontorhotel
LEJEVILKÅR MAGASINET KONTORHOTEL OG KATTEGAT KONTORHOTEL

Betaling og depositum
Lejen betales månedsvis forud hver den 1 i måneden.
Der betales ingen depositum.

Lejeregulering
Ifølge nettopristallet – dog min. 2% p.a.

Ejendomsskatter og dækningsafgift
I lejen er indeholdt lejemålets andel af ejendomsskatter, herunder dækningsafgift, samtlige afgifter og bidrag m.v. for år 2019. Fremtidige stigninger pålignes lejer.

Varmeudgifter
Forbrug er inkluderet i lejen.

Forbrugsafgifter
Udgifter til forbrug af vand, forbrugsrelaterede afgifter, el og lign. samt udgifter til bortskaffelse af affald er inkluderet i lejen.

Momsregistrering
Lejemålene er alle momsregistrerede.

Fremlejeret
Ja, efter nærmere aftale.

Afståelsesret
Nej.

Opsigelsesvarsel
Lejer kan opsige lejemålet med 1 måneds eller 3 måneders varsel ved udgangen af en måned. Ved særindretninger aftales der nærmere. (Se vilkår i lejekontrakt).

Fællesfaciliteter
Gode fællesfaciliteter som f.eks. kantine, gratis mødelokaler, tekøkken samt mulighed for medlemskab i husets fitnesscenter.

Parkering
Fri parkering på stor fælles p-plads. Der medfølger 1 navngiven p-plads pr. 60 m2 lejet lokale.

Skiltning
Udlejer opsætter henvisningsskilte.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.