Kattegat Silo, Silovej 8, 9900 Frederikshavn

Lejevilkår Kontorhotel

Lejevilkår Magasinet Kontorhotel og Kattegat Kontorhotel
LEJEVILKÅR MAGASINET KONTORHOTEL OG KATTEGAT KONTORHOTEL

Betaling og depositum
Lejen betales månedsvis forud hver den 1 i måneden.
Der betales ingen depositum.

Lejeregulering
Ifølge nettopristallet – dog min. 2% p.a.

Ejendomsskatter og dækningsafgift
I lejen er indeholdt lejemålets andel af ejendomsskatter, herunder dækningsafgift, samtlige afgifter og bidrag m.v. for år 2019. Fremtidige stigninger pålignes lejer.

Varmeudgifter
Forbrug er inkluderet i lejen.

Forbrugsafgifter
Udgifter til forbrug af vand, forbrugsrelaterede afgifter, el og lign. samt udgifter til bortskaffelse af affald er inkluderet i lejen.

Momsregistrering
Lejemålene er alle momsregistrerede.

Fremlejeret
Ja, efter nærmere aftale.

Afståelsesret
Nej.

Opsigelsesvarsel
Lejer kan opsige lejemålet med 1 månedes varsel ved udgangen af en måned. Ved særindretninger aftales der nærmere.

Fællesfaciliteter
Gode fællesfaciliteter som f.eks. kantine, gratis mødelokaler, tekøkken samt mulighed for medlemskab i husets fitnesscenter.

Parkering
Fri parkering på stor fælles p-plads. Der medfølger 1 navngiven p-plads pr. 60 m2 lejet lokale.

Skiltning
Udlejer opsætter henvisningsskilte.