Scroll Top
Kattegat Silo, Silovej 8, 9900 Frederikshavn

Lejevilkår KATTEGAT SILO

Lejevilkår for lejemål i Kattegat Silo
LEJEVILKÅR kattegat silo

Betaling og depositum
Lejen betales kvartalsvis forud hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.
Der betales et kontant depositum på 3 måneders leje – medmindre andet er aftalt.

Lejeregulering
Ifølge nettopristallet – dog min. 2% p.a.

Ejendomsskatter og dækningsafgift
I lejen er indeholdt lejemålets andel af ejendomsskatter, herunder dækningsafgift, samtlige afgifter og bidrag m.v. for år 2015. Fremtidige stigninger pålignes lejer.

Varmeudgifter
Forbrug på lejemålet betales i henhold til måler.

Forbrugsafgifter
Lejer betaler udgifter til forbrug af vand, forbrugsrelaterede afgifter, el og lign. samt udgifter til bortskaffelse af affald.

Vedligeholdelse
Indvendig vedligeholdelse påhviler lejer.
Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejer.

Momsregistrering
Lejemålene er alle momsregistrerede.

Fremlejeret
Ja, efter nærmere aftale.

Afståelsesret
Nej.

Uopsigelighed og opsigelsesvarsel
Lejemålet er uopsigeligt det første år. Lejer kan opsige lejemålet med 6 måneders varsel til fraflytning ved udgangen af en måned – medmindre andet er aftalt.

Ved særindretninger aftales der nærmere.

Fællesfaciliteter
Gode fællesfaciliteter som f.eks. kantine, mødelokaler samt te-køkken.

Parkering
Fri parkering på stor fælles p-plads. Der medfølger 1 navngiven p-plads pr. 60 m² lejet lokale.

Skiltning
Udlejer opsætter henvisningsskilte

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.